Vasiyet Bağışı

  • Noterden vasiyetname tanzim edilerek yapılan bu bağış şeklinde, bağışçı menkul ve gayrimenkul mallarının Derneğimize hangi şartlarla kalmasını istediğini noterde belirtir.
  • Vasiyetname tanzim edilirken “Akli Melekeleri Yerindedir” raporu ve iki tanık gerekmektedir.
  • Noter, vasiyeti bir yazı ile nüfus müdürlüğüne bildirir.
  • Bağışçı ise, vasiyetnamesi hakkında Derneğimize bilgi verebilir veya vasiyetnamesinin bir suretini Derneğimize  gönderebilir.
  • Bu bilgi ve belgeler Derneğimizin arşivinde saklanır.