Hakkımızda

Kansersiz Yaşam Mümkün!

Kansersiz Yaşam Derneği, 2010 yılından bu yana kıymetli destekçilerimizle birlikte kanser hastası ve yakınlarının tedavi şartlarının iyileştirilmesi, bilinçlendirilmesi ve sağlıklı insanların sağlıklı kalması için, yaş ya da kitle ayrımı olmaksızın tüm Türkiye’de pek çok projeye imza atmaktadır. 

Kansersiz Yaşam Derneği faaliyetleri, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından denetlenmenin yanı sıra, bağımsız denetim alan, bilançolarını halkın bilgisine sunan, Açık Açık Platformu’nda tüm bilgilerine ulaşabileceğiniz, şeffaflık ilkesini benimsemiş bir dernektir. Bu konuda her yıl derneğin bilançosu hem bağışçılarla özel olarak hem de kamuoyu ile açık olarak paylaşılmaktadır. 

Derneğimiz, 12 yılın sonunda yaptığı çalışmalar neticesinde,  12 Mayıs 2022 tarihinde, Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanan 5569 no’lu karar ile “kamu yararına çalışan dernekler” statüsüne layık görülmüştür. Bu hak kapsamında Derneğimize yapılan bağışların vergiye tabi matrahtan indirimi yasal olarak mümkündür*.

2010 yılından beri, hastanın ve ailesinin hayatını tamamen değiştiren kanser hastalığına karşı, herkesin gerekli tedaviyi alabilmesi için, kuruluş amacını yerine getirdiğimiz pek çok projeyi hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. 

Derneğimizin sürekli projelerinden 80 kişilik mobil eğitim tırı olarak tasarlanan YaşaTIR ile tüm Türkiye’yi gezerek kanserle ilgili farkındalık, erken teşhis ve korunma yöntemleriyle ilgili seminerler veriyor, Kızılay işbirliği ile kan ve kök hücre bağışını teşvik ediyoruz. Yapıldığı günden bugüne kadar sosyal sorumluluk çalışmaları arasında en çok ödül alan projeler arasında yer alan YaşaTIR’ın bilinçlendirme yolculuğu devam etmektedir. 

Kamu hastanelerinde tedavi alanlarını iyileştiriyor, eksik teçhizat ve teknik malzeme ile dekorasyon ve mobilya tedariğini yapıyoruz. Çocuk onkoloji ve hematoloji tedavi alanları, çocukların aynı zamanda psikolojik iyileşme alanı olduğu için, maaşları dernek tarafından ödenen Etkinlik Öğretmenleri ve Uzman Klinik Psikolog hizmetlerini, yenileme projeleri yaptığımız hastanelerde vermeye devam ediyoruz.

GülümseSEN projesiyle hasta çocuklarımıza ve ailelerine moral ve motivasyon sağlıyor, Alışveriş Şenlikleri ve Sporcu Melekler projelerimizle farkındalık sağlayarak aynı zamanda yeni kaynaklar oluşturuyoruz. Kanser hastaları ve bu süreçte maddi manevi yıpranan ailelerinin tedavi ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi için Aile Yaşam Destek Bursları veriyoruz.

Üniversitelerle işbirliği düzenliyor, bilinçlendirme seminerlerine devam ediyoruz. Öğrencilere erken teşhis ve hastalıkla ilgili eğitimler veriyor, gönüllü grubumuza katılanlarla saha ekibimizi büyütüyoruz.

Yine destekçilerimizle bir arada organize ettiğimiz dönemsel projelerle; kanser hastalarının ve ailelerin yaşadıkları zorluklar karşısında biraz olsun nefes alabilmeleri için ayni ve nakdi yardımlar yapıyor ve birçok yardım kampanyası düzenliyoruz. Bu çalışmalarımızın karşılığında çeşitli kurum ve kuruluşlardan aldığımız 15 ödül bizi hem gururlandırıyor hem de daha çok çalışmak için bizi motive diyor. 

Her sağladığımız destek, her gülen yüz bizim için başarımızın somut delili. Ülkemizi sağlıklı bir gelecekte buluşturacak “Kansersiz Bir Yaşam” ideali ışığında, her gün destekçilerimizle birlikte büyüyerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

*Gelir Vergisi Kanununun 89. maddesinin birinci fıkrasının 4.bendine göre kamu yararına çalışan dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10’unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilir.