Lösemi tehlikeli bir kanser türü müdür?

Lösemi yaşamı tehdit eden ve hızlıca tıbbi tedavinin uygulanması gereken bir kanser türüdür. Özellikle akut lösemi çocuklarda en sık görülen kanser türüdür ve bu lösemi hücreleri hem olgunlaşmamış hem de olgun kan hücreleri gibi davranabilir.

Lösemi ağrıya neden olur mu?

Lösemi olan kişilerde kemik veya eklem ağrısı görülebilir. Bu ağrı çoğunlukla kol ve bacakların uzun kemiklerinde, kaburgalarda ve göğüs kemiğinde hissedilir.

Lösemi nasıl tespit edilir?

Lösemi tanısı genellikle hastanın kan örneğinin tam kan sayımı veya kanın mikroskobik olarak analiz edilmesiyle ya da kanın içerisindeki hücrelerin özelliklerinin incelenebildiği akış sitometrisi ile tespit edilebilir.

Lösemiye yakalanan kişilerde görülen belirtiler nelerdir?

Uzun süren ve dinlenmeye rağmen geçmeyen yorgunluk, ufak darbelerde dahi morarma ve kanama, sıklaşan ve uzun süre enfeksiyonlar, gece terlemeleri, yüksek ateş ve açıklanamayan kilo kaybı lösemi belirtileridir.

Lösemi nasıl anlaşılır?

Terleme, ateş, titreme, devamlı yorgun ve halsiz hissetme ve sık enfeksiyon geçirme löseminin yaygın belirtileri olup, bu semptomlar lösemi hastalığını işaret edebilir. Elbette sadece bu şikayetlere bağlı olarak lösemi olunduğu düşünülmemeli, kesin tanı için kan testi yaptırılmalıdır.

Akut lösemi tekrarlar mı?

Akut lösemi bazı durumlarda tekrarlayabilir. Akut lösemi tedavisinde verilen yüksek doz kemoterapi ile hastalık baskı altına alınır. Ancak hastaların büyük bir bölümünde yüksek risk grubuna girdiği için genellikle ilk bir yıl içerisinde lösemi tekrarlayabilir. Lösemide tekrarı önleyebilmek için de kök hücreler ile allojenik kemik iliği nakli yapılması önerilir. Öncelikle hastanın kardeşleri değerlendirilir ve uyumlu iseler kök hücreleri nakledilir. Uyumlu kardeş bulunamaz ise kemik iliği bankalarına başvurulur ve verici araştırılır. Allojenik kök hücre naklinin amacı hastalığın ilerde tekrar etme riskini düşürmektir. Günümüzde tam uyumlu kök hücre vericisi bulunamasa da uyumlu nakiller yapılmaktadır. Ayrıca ileri yaştaki hastalar için düşük doz ilaçların kullanıldığı mini nakiller yapılıp, kök hücre nakli şansı tanınabilmektedir.

Kan tahlilinde hangi değer kanseri gösterir?

Kişinin kanındaki enfeksiyon ve iltihaplanmayı ölçmeye yarayan CRP değeri özellikle 20 ve daha yüksek mg / l çıktığında kanser hastalığından şüphelenilir. Ancak tek başına bu değer kanser tanısı için yeterli değildir.

Lösemi olduğunu nasıl anlarız?

Beklenmedik kilo kaybı, kolay yorulma, sık yaşanan enfeksiyonlar, gece terlemeleriyle birlikte kanama ve morarmaların daha kolay bir şekilde meydana gelmesi lösemi sinyali sayılan belirtilerdendir. Bunun yanı sıra yaptırılan basit kan sayımları da kanser teşhisi için yeterli olabilir.

Lösemi ne kadar tehlikeli?

Tedavi edilmeyen akut lösemiler, lösemi hücrelerinin yayılması ve vücudun çeşitli organlarında hasar oluşturmasına sebebiyet verir. Bu durum sonucunda kişinin sağlığını tehdit eden ağır tablolar ortaya çıkar. Lösemi vakaları tedavi edilmezse hastalar birkaç hafta veya ay içerisinde hayatını kaybedebilir.

Lösemi olduğumdan ne zaman şüphelenmeliyim?

Eğer açıklanamayan kilo kaybı, gece terlemesi, yorgunluk ya da vücudunuzda bazı noktalar kolayca morarıyor veya kanıyorsa bunlar lösemi bulgularıdır. Bu nedenle bir doktora görünüp, test yaptırılması önemlidir.

Bu makalenin yazımında kullanılan kaynağa buradan ulaşabilirsiniz.

Memorial Tıbbi Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır.