Değerli Gönül Dostlarımız, Yol Arkadaşlarımız,

Kurulduğumuz günden bugüne, yaptığımız her projenin sonucunu, dokunduğumuz hayatları sizlerle paylaşmak birincil görevimiz oldu. Kansersiz Yaşam Derneği olarak, şeffaflık ilkesi gereği, hayata geçirdiğimiz ve sürekliliğini sağladığımız, tüm projelerin etkilerini ve sonuçlarını, her yıl raporlarla bir araya getirdik…

Yaptığımız projelerin, sürdürülebilir ve gerçeklere dayalı olduğunun kanıtı olarak her zaman paylaştığımız ‘Yaşayan Rakamlar’, derneğimizin 11 yıllık çalışmalarının sayısal detaylarını incelemeniz için hazırlandı. Yaşama gülümseyebilen insanları ifade eden bu rakamlarla, nicelik ve nitelik kavramlarının örtüştüğü değerlere nasıl ulaştığımızı ve sizlerin destekleriyle devam eden yaşam öykülerini, tüm açıklığı ile gözler önüne serdik.

Burada, sizlerin bizi ayakta tutan güvenini ve inancını taçlandırmak için, Amaca Yönelik Gider oranımızın son yılımızda %78 olduğunun ve bilanço, beyanname ile birlikte bağımsız denetimini kamuoyu ile ilk paylaşan derneklerden biri olduğumuzu paylaşabilmenin haklı gururunu yaşadığımızın da altını çizmek istiyorum.

Derneğimiz için maddi, manevi katkılarınıza, enerjinize, emeklerinize, zamanınıza, çabalarınıza ve güzel yüreklerinize minnettarım. Kansersiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu adına teşekkürlerimi sunuyor; sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum.

İyi ki varız; iyi ki BİRiz; iyi ki BİZiz.

Dida KAYMAZ